System Development

توسعه سامانه های خدمات وب

هدف از توسعه یک پورتال جامع، معماری سرویس محور اطلاعات و توسعه سامانه هایی بر بستر بانکهای اطلاعاتی منسجم می باشد. با در اختیار داشتن نرم افزار پورتال آریانیک، هر سازمانی می تواند توسعه سامانه های خود را به شرکت آریانیک که تجربه و تخصص لازم برای پیاده سازی پروژه های نرم افزاری سازمانی را دارد برون سپاری نماید. سامانه های تولید شده تحت پورتال با رویکردی آینده نگرانه توسعه می یابند بدین شرح که پتانسیل های توسعه بر اساس اهداف سازمان و جنس فعالیت های آن در سامانه تحت تولید، شناسایی میشود و سامانه توسعه یافته، پایه ای برای سامانه های کلان‌تر ، توانمند تر و با امکانات بیشتر در نظر گرفته می شوند. بدین روش محصول پیاده سازی شده پس از گذر زمان هرگز مستهلک نمی شود و می توان با در نظر گرفتن تحولات جدید، امکانات جدیدی به آن افزود.

کاربر پسندی سامانه های پیاده سازی شده توسط آریانیک با رعایت اصل سادگی تلفیق شده و محیطی را برای کاربر مهیا می سازد تا با نیاز به کمترین آموزش قادر به شناسایی روند ها و روش های کار با سیستم باشد. در حقیقت آریانیک در توسعه سیستم ها تعامل را برای نیل به تجربه خوشایند کاربر در نظر گرفته و کاربر را درگیر پیچیدگی های درونی سیستم ها نمی کند؛ این رویکرد به علت سفارشی بودن سامانه های تحت توسعه بر اساس نیاز های مشتری، سازمان را در گیر مشکلاتی که نرم افزار های دیگر دارند نمی کند چراکه چنین نرم افزار هایی عمومی و با هدف فروش عمده توسعه می یابند و کاربران سامانه با گزینه ها و منو های پیچیده ای مواجه می شوند که شاید تا مدت ها به آن نیاز نداشته باشند.

به علت بهره مندی سیستم های مختلف یک پورتال از بانک های اطلاعاتی مشترک و یکپارچه، مدیران می توانند با تغییر برنامه ها و سیاست ها، دسترسی های متفاوت و کنترل شده ای را به کاربران سامانه ها بدهند و این مهم امنیت سامانه ها را برای جلوگیری از نفوذ به اطلاعات حیاتی بانک های اطلاعاتی پورتال تضمین می کند. برنامه ریزی هوشمندانه جهت نیل به سامانه جامع با آریانیک : سامانه جامع به سامانه ای اطلاق می گردد که در بر گیرنده سامانه های انسجام یافته یک سازمان است به گونه ای که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای اجرای امور سیستم‌های متنوع آن سازمان در قلب پورتال سازمانی، با امنیتی بالا مرکزیت یافته باشد. سازمان بایستی برای مسیر تعالی خود بر مدار فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه توسعه داشته باشد و با شناسایی اولویت ها، سامانه های مورد نیاز خود را توسعه دهد. توسعه سامانه ها بر بستر یک پورتال سازمانی، فرصت نیل به این هدف را در اختیار سازمان ها قرار می‌دهد.