Extra Services

Market Care Clinic

کلینیک مراقبت از بازار

   آریانیک پس از 16 سال فعالیت موفق و پس از بدست آوردن بزرگترین سهم بازار در حوزه محصولات و خدمات خود، هم اکنون طی یک نوآوری جدید، اقدام به ایجاد کلینیک مراقبت از بازار نموده است. با توجه به اینکه بازاریابی سنتی هیچگاه در دستور کار آریانیک قرار نداشته است ، این کلینیک با رویکردی متفاوت ، با اسکن و رسیدگی به وضعیت فعلی وب سایتها و سامانه های چندین هزار مشتری فعلی و ارائه راهکارهای بهره وری بهینه از خدمات آریانیک طی پروپزال و جلسات حضوری ، و همچنین مورد توجه قرار دادن بخشهای تازه بازار، هر چه بیشتر در جهت تحقق استراتژی برنده - برنده گام بر می دارد.
برای برخورداری از خدمات این کلینیک اینجا کلیک نمایید.