HighSUP   2012-2018

On Demand Support System : Help Desk / Live chat

نرم افزار گفتگوی آنلاین

    سیستم گفتگوی آنلاین (highsup ) آریانیک ، روشی رایج در دنیای روز فن آوریست که جهت افزایش سطح تماس مشتریان با فروشنده و سرویس دهنده و برای جلوگیری از اتلاف وقت در برقراری ارتباط و سرعت بخشیدن به پاسخگوئی و فروش تولید شده است.
   این سیستم که چند منظوره بوده و قابل استفاده در بخشهای مختلف شرکتها چون پشتیبانی و فروش است،هزینه جانبی نداشته ، نیاز به داشتن هاست و برنامه نصب ندارد و ظرف 5 دقیقه قابل استفاده خواهد بود.
    در بخش تیکتینگ این سیستم که بزودی به آن افزوده خواهد شد، روند برطرف سازی مشکلات و درخواستهای مشتریان بدقت ساماندهی شده است. افزایش میزان فروش و کاهش هزینه های ستادی شرکت واز همه مهمتر، افزایش اعتماد و دلگرمی مشتریان به حضور مطمئن شما در جایگاه تعهد شده و در نهایت ارتقای کیفیت ارتباطات و افزایش بهره وری ، مزایای استفاده از این سیستم است.